Dette foto er nu ren historik..

Træerne er borte, fældet - efter beslutning i Menighedsrådet.

Opgaven blev over 12 dage udført af

Langelands Træfældning

v/ Søren Ibsen

Menighedsrådet betaler blot kr. 180.000,- for denne ydelse.