08.10.2011

 

     Redningsaktion for det sorte egern

De sorte og sjældne egern anses for at være den sidste rest af det oprindelige danske egern, som indvandrede for omkring 11.000 år siden. Senere kom de røde egern til fra Tyskland og Sverige ved udsætninger i 1800-tallet og har bredt sig via yderligere ved menneskers udsætninger i 1930’erne.

I dag er der kun rene sorte egern tilbage på Sydfyn, hvor de trues af opblanding med de røde, der nærmer sig fra andre dele af Fyn. Et projekt til 650.000 kroner skal sikre overlevelsen for det sorte egern på Nordlangeland, hvor der før har levet egern.

Hertil flyttes i denne tid 30 sorte egern indfanget på Sydfyn. De sorte egern er samme art som de røde bortset fra den karakteristiske sort-grå farve og er også 19-24 cm lange og med en vægt på 300 til 400 gram. De lever det meste af deres liv oppe i træerne og spiser især nødder og koglefrø. Egernet føder typisk tre-seks unger, der ved fødslen kun vejer cirka 10 gram.

Alle danskere kender det røde egern, der findes i det meste af landet. Men det rigtige danske egern er faktisk sort, og de sidste eksemplarer ved at uddø på Sydfyn.

Nu skal en redningsaktion forhindre den lille truede gnaver i helt at forsvinde fra verdenskortet. I disse dage indfanges omkring 30 sorte egern i det sydfynske for siden at blive udsat i skoven på Nordlangeland.

Her er der ingen andre egern, og derfor menes det sorte egern der at få sin egen lille perfekte overlevelseslomme i fremtiden.

- De sorte egern på Fyn er noget særligt og del af den oprindelige danske bestand af egern, som selv indvandrede til landet for 11.000 år siden. Derfor skal de reddes, siger Hans Baagøe, lektor lic.scient. fra Statens Naturhistoriske Museum, som er en af partnerne i "Projekt Sort Egern".

I egernprojektet til 650.000 kroner deltager desuden Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Aarhus Universitet.

Helt op til 1930 var alle egern på Fyn sorte, men i årene efter 1930 blev der i naturen udsat mange røde egern, som blev indført fra Tyskland og Sverige. De har så siden blandet sig med de sorte egern, der nu næsten er udryddede. Fortsætter de røde deres fremmarch forsvinder de sorte til sidst.

De første 12 egern er allerede fanget og foreløbig er 10 udsat på Langeland. I alt skal 30 af de små gnavere flyttes til den nye koloni.

Mange arter går hastigt tilbage i den hårdt pressede danske natur. I Miljøministeriet ses projektet derfor som et fint eksempel på, hvordan man kan gøre noget for at hjælpe den truede biodiversitet.

- Samtidig er det jo et rigtigt godt eksempel på et grønt partnerskab, hvor vi arbejder på tværs af Naturstyrelsen, grønne organisationer og universiteterne, siger forstfuldmægtig fra Naturstyrelsen på Fyn, Mogens Krog.

 

 

 

 

 

03252