Fitness Nord

v/Susanne Fakkemohs Nielsen

Snøde Udflyttervej 1

5953  Tranekær

Rudkøbing, den 6. November 2011 

På vegne af Personaleforeningen for Vestas Towers

-har vi i dag haft den store fornøjelse at kunne overrække en check på kr. 6.500,-.

Vi vil gerne hermed påskønne den store frivillige og uegennyttige indsats i har ydet for at nå i mål med første etape af jeres vision for at bevare et samlingspunkt i lokalsamfundet.

Vi har selv begge i mange år været involveret i frivilligt forenings-arbejde, og udover at det har været med til at holde os i en rimelig form, har en ikke uvæsentlig sidegevinst været opbyggelsen af et socialt netværk og et sammenhold som ikke kan gøres op i kroner og ører.

Netop det faktum at projektet er skabt af frivillige giver os tro på at I også har en fremtid for jer i Snøde og omegn.

Vi håber i også kommer i mål med den resterende del af projektet. Det virker, som om I har en plan,og arbejder målrettet med den. Med andres ord:

I - Tror På Lortet?

Fortsat held og lykke

Med venlig hilsen

Personaleforeningen for Vestas Towers

Leif Schmidt                     Torben Christensen