Første besøg af Lægehelikopteren på Langeland 08.05.12

Temposkift - klik i midten af billedet - benyt herefter piletasterne ©OBO

Tålmod ved loadning.