21.10.12: Stor udrykning til lille brand i klokketårnet

- men med store røg/vandskader i kirkerummet i Stoense Kirke.

©Ole Borch

Brand i Stoense kirke.

Søndag den 21. oktober opstod der brand i Stoense kirke. En forbipasserende jæger opdagede, at der kom røg ud af klokkelemmene i tårnet, og der blev slået alarm. Falck fik hurtigt kontrol med ilden, der var opstået i kirkens varmeanlæg, som er placeret i tårnrummet over koret.

Kirkerummet var helt røgfyldt, da røgen havde søgt ned gennem varmekanalerne. Søndagens gudstjeneste måtte aflyses, og i skrivende stund arbejdes der på at finde ud af, hvor galt det er gået.

Det ser ikke ud til, at der er sket nævneværdige skader på bygning og konstruktioner, men hele kirkerummet og alt inventaret skal renses for røg og sod. Det betyder efter alt at dømme, at kirken skal kalkes indvendigt, bænke m. v. måske males. Hvorvidt stolene kan rengøres eller må skiftes ud, er uvist. Varmeanlæggets fremtid er også usikker.

Prædikestol og altertavle skal afrenses og sandsynligvis pilles ned og sendes til konservator.

Alt i alt skal vi regne med, at Stoense kirke vil være lukket over en længere periode, før den igen er klar til brug.

Kirken er forsikret og der kommer eksperter til at rådgive om det videre forløb af oprydning og rensning m.m.

Vi kan være taknemlige for, at det ikke gik værre, og at der ikke er sket uoprettelige skader på vores smukke kirke og det historiske inventar.

Sognepræst Hans Henrik Merrild, den 24. oktober 2012

PS: Seneste melding lyder på 6-12 måneders reparationsarbejde!