Bowling i sydgavl og fitness på 1. sal


Den Selvejende institution Nordlangelandshallen ønsker at etablere et aktivt og mangfoldigt Multihus - som et ildsjæls-projekt i en lille landsby i det såkaldte udkants-Danmark/fremover på Langeland kaldet FORKANTS-Danmark - efter aftale med Bagenkopperne.

Landsbyen SNØDE, er i en situation, hvor beboerne selv må kæmpe for nye aktiviteter og ikke mindst bevare det vi har.

Nordlangelandshallen, der stod færdig i april 1977, blev dengang financieret via lokale indsamlinger på hele Nordlangeland.

Det var dengang muligt, da der var flere borgere og et væsentligt større erhvervsliv og en bedre økonomi blandt folk.

Dengang blev der, ligesom nu, søgt flere fonde - bl.a. donerede A.P.Møller fonden, et meget stort beløb på 100.000 kr.

Hallen blev bygget udelukkende af frivillige, og den er i dag stadig en selvejende institution med et lille kommunalt tilskud.

I forbindelse med skoledebatten, som har fundet sted i de to foregående år, er der opstået en meget aktiv borgergruppe bestående af private ildsjæle, de lokale idrætsforeninger, de lokale virksomheder, Bowlingklubben, Nordlangelandshallens Støtteforening og Nordlangelandshallen.

Arbejdsgruppen er indstillet på at lægge mange frivillige arbejdstimer i Multihuset, som er tænkt som fremtidens samlingssted og efter etableringen, fortsætter arbejds-gruppen og udvides, da flere har vist interesse for at være med.

Også nye borgere har vist interesse for hallen og dens aktiviteter.Formålet med Projektet er ment som en fornyelse og udvikling af den oprindelige traditionelt bygget og anvendte idrætshal til en moderne facilitet med fornyede tilbud om sport, idræt og fritidsaktiviteter der står mål med tidens behov - samtidig med at de hidtidige sportsaktiviteter som gymnastik, badminton og fodbold bibeholdes.

Desuden skal hallen forsat bruges til mødeaktivitet, bankospil, fester, teaterforestillinger m.m. Formålet er at tiltrække brugere fra alle aldersgrupper fra lokalsamfundet -således, at hallen bliver et levende hus, hvor nye initiativer kan opstå.

Mere specifikt er Nordlangelands Multihus rettet mod en meget stor målgruppe ca. 4000 borgere i alle aldre. Ud over fastboende henvender dele af projektet sig til Langeland generelt (ca. 13.000 borgere) - samt til Fritids-langelændere og besøgende/turister.

Herved forventes maksimal udnyttelse af hallen samt en fornuftig masse af brugere, hvilket gør at økonomien hænger bedre sammen og medfører, at man kan foretage de ovennævnte ændringer.

Borgergruppen har været opdelt i forskellige arbejdsgrupper der hver især har udarbejdet deres delprojekter.

Tekst: Susanne Fakkemohs