Lohals fyr blev oprettet i 1880 som et lokalt havnefyr. I 1893 opførte Fyrvæsenet et nyt fyr i form af et vinkelfyr i et 6 m. højt jerntårn. Indtil 1899, hvor fyret overgik fuldstændigt til Fyrvæsenet, var det de lokale havnemyndigheder der passede fyret, men Fyrvæsenet leverede den petroleum som fyret forbrugte.