Postamentet ved Frankeklint - nord for Lohals.

På toppen af klinten ved fyret - med frit udsyn over Langelandsbæltet mod Fyn.

Kote 13 m - År GS 1909 - Nr 384 -Kort 50 B2 -UTM N: 6114328 E: 623051.