Med udgangspunkt fra Multihuset er der planlagt et stisystem i området.

Der er tale om en motionssti, hvor der langs stien opsættes forskellige motions- og aktivitetsredskaber.

Stien strækker sig igennem landskabet imellem markers skel og helt ud til kysten.

Der bliver to ruter - en på godt 6 km og en på 3 km.