Den Selvejende institution Nordlangelandshallen ønsker at etablere et Multihus - som et ildsjæls projekt i en lille landsby i det såkaldte udkants-Danmark.

Vores landsby Snøde, er en by, hvor vi selv må kæmpe for nye aktiviteter og for at bevare det vi har. Nordlangelandshallen, der stod færdig i april 1977, blev finansieret via lokale indsamlinger på hele Nordlangeland. Det var muligt dengang, da der var flere borgere og et væsentligt større erhvervsliv og en bedre økonomi iblandt folk. Dengang blev der ligesom nu, søgt flere fonde bl.a. donerede A.P.Møller fonden, et meget stort beløb på 100.000 kr. Hallen blev bygget alene af frivillige, og den er i dag stadig en selvejende institution med et lille kommunalt tilskud. I forbindelse med skoledebatten, som har fundet sted i de to foregående år, er der opstået en meget aktiv borgergruppe bestående af private ildsjæle, de lokale idrætsforeninger, de lokale virksomheder, Bowlingklubben, Nordlangelandshallens Støtteforening og Nordlangelandshallen.

Arbejdsgruppen er indstillet på at lægge mange frivillige timer i Multihuset, som er tænkt som fremtidens samlingssted og efter etableringen fortsætter arbejdsgruppen og udvides, da flere har vist interesse for at være med. Også nye borgere har vist interesse for hallen og dens aktiviteter.Formålet med projektetProjektet er ment som en fornyelse og udvikling af den oprindelige traditionelt bygget og anvendte idrætshal til en moderne facilitet med fornyede tilbud om sport, idræt og fritidsaktiviteter der står mål med tidens behov samtidig med at de hidtidige sportsaktiviteter som gymnastik, badminton og fodbold bibeholdes.Desuden skal hallen forsat bruges til mødeaktivitet, bankospil, fester, teaterforestillinger m.m. Formålet er at tiltrække brugere fra alle aldersgrupper fra lokalsamfundet således, at hallen bliver et levende hus, hvor nye initiativer kan opstå. Mere specifikt er Nordlangelands Multihus rettet mod en meget stor målgruppe ca. 4000 borgere i alle aldre. Ud over denne lokale masse henvender dele af projektet sig til Langeland generelt (ca. 13.000 borgere) samt til sommerhusejere og besøgende/turister.Samtidig opnås en maksimal udnyttelse af hallen samt en kritisk masse af brugere, hvilket gør at økonomien hænger bedre sammen og gør at man kan foretage de ovennævnte ændringer.

 

Borgergruppen har været opdelt i forskellige arbejdsgrupper der hver især har udarbejdet deres delprojekter:

 

Tekst: Susanne Fakkemohs